Fresh posts

Bra sätt att lära sig på

Det finns många sätt att lära sig saker på, en sak är att lära sig i praktiken när man gör något så lär man sig samtidigt. Eller så kan man lära sig genom att man läser sig till kunskap och på så sätt tar till sig och lär sig något nytt på det viset.
Ja det finns många sätt att lära sig på och det är ju bra att det inte bara finns ett sätt, för vi är ju alla så olika och lär oss bättre på ett eller annat sätt. Det är väldigt personligt hur man lär sig och vad ...